ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΕΝΙΚΑ - ΗΕLLENICΑ Α.Ε.
Ανώνυμος Εταιρεία Εκμεταλλεύσεως Καλλυντικών Προϊόντων
Εδρα: Χειμάρας 7, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι
Εργοστάσιο: Ηφαίστου 11, Κορωπί
Τηλ: 2118804000 - Fax: 2106198847