Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

ΕΛΛΕΝΙΚΑ - ΗΕLLENICΑ Α.Ε.
Ανώνυμος Εταιρεία Εκμεταλλεύσεως Καλλυντικών Προϊόντων
Έδρα: Χειμάρας 7, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι
Εργοστάσιο: Ηφαίστου 11, Κορωπί
Τηλ: 2118804000 - Fax: 2106198847

Ανακοινώσεις εταιρείας:
- Πρόσκληση σε Έκτακτη Γ.Σ. 2014 (Κάντε κλικ εδώ)
- Πρόσκληση σε Γ.Σ. (Κάντε κλικ εδώ)
- Πρόσκληση σε Γ.Σ. (Κάντε κλικ εδώ)
- Πρόσκληση σε Γ.Σ. (Κάντε κλικ εδώ)
- Πρόσκληση σε Γ.Σ.30-6-2015 (Κάντε κλικ εδώ)
- Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 7.7.2016 (Κάντε κλικ εδώ)
- Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30.6.2017 (Κάντε κλικ εδώ)
- Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18.7.2017 (Κάντε κλικ εδώ)

- Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28.6.2018 (Κάντε κλικ εδώ)

- Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 04.07.2019 (Κάντε κλικ εδώ)

- Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 19.12.2019 (Κάντε κλικ εδώ)

- Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 08.07.2020 (Κάντε κλικ εδώ)

- Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30.06.2021 (Κάντε κλικ εδώ)